Máy làm túi dạng cuộn Starseal và miệng bằng hai làn thu cuộn tự động

Máy làm túi cuộn, 4 pcs động cơ servo, máy chạy tốc độ cao và ỏn định. Thiết kế cấp lõi giấy tự động mới, hiệu lực cao. Hệ thống trao đổi hoàn toàn tự động có thể giảm bớt sức lao động, dễ dàng vận hành.

036 618 8284