Máy làm túi chuyển phát nhanh

Túi DHL thiết kế mới với cấu trúc dao đóng dấu dọc, thiết bị làm mát tuần hoàn nước được thiết kế mới, với thiết bị niêm phong liên tục hàng đầu

036 618 8284