Máy làm túi đứng

Máy làm túi đứng có thể làm được nhiều loại túi, như túi 3 biên, 4 biên, 5 biên, 6 biên, túi Zipper, máy tính điều khiển, thiết kế tự động, máy dùng động cơ servo, máy chạy ổn định, kiểm soát độ lực căng tự động khi lắp cuộn

036 618 8284