Máy làm túi niêm phong 2 line

Máy làm túi niêm phong 2 line sử dụng trong ngành bao bì, máy chạy tốc độ cao tăng năng suất sản phẩm,

036 618 8284