Máy làm túi zipper

Máy làm túi zipper chuyên dùng để sản xuất túi zipper có khóa kéo, không khóa kéo. Túi zipper dùng đựng thực phẩm, quần áo…

036 618 8284